Przebudowa rozdzielni 400 kV i budowa pola 110 kV
w stacji 400/220/110 kV Kozienice

Aktualności

Stan prac na stacji

2017-05-17

Szanowni Państwo, w ciągu ostatniego miesiąca uruchomione zostały gałęzie 9 – 14 oraz przeprowadzono pozytywne próby napięciowe i obciążeniowe.

Na docelowe pola na nowej rozdzielni przełożono:

  • autotransformator AT2,
  • linię blokową LB9,
  • linię 400 kV Kozienice - Lublin.

Aktualnie trwa wyłączenie linii 400 kV Kozienice - Ostrowiec, podczas którego linia zostanie przełożona na docelowe pole nowej rozdzielni.

Kontynuowane są również prace przy budowie zbiornika retencyjnego oraz remoncie starego budynku potrzeb własnych R400.