Przebudowa rozdzielni 400 kV i budowa pola 110 kV
w stacji 400/220/110 kV Kozienice

Aktualności

Realizacja prac budowlanych

2017-06-28

Szanowni Państwo, z przyjemnością informujemy, że w czerwcu przełożono na docelowe pole nowej rozdzielni i uruchomiono linię 400 kV Kozienice - Ostrowiec oraz linię 400 kV Kozienice - Miłosna oraz wyasfaltowano plac przy nowym budynku technologicznym. W zakresie prac demontażowych, usunięte zostały konstrukcje i fundamenty zamontowane dla układów przejściowych.