Przebudowa rozdzielni 400 kV i budowa pola 110 kV
w stacji 400/220/110 kV Kozienice

Aktualności

Stan zaawansowania prac

2017-07-27

Szanowni Państwo, miło nam poinformować, że w ostatnim czasie w ramach realizacji przedmiotowego zadania:

  • uruchomiono dwutorową linię 400 kV Kozienice - Siedlce Ujrzanów,
  • przeprowadzono pozytywne próby napięciowe oraz obciążeniowe dwutorowej linii 400 kV,
  • zamontowano przepompownie, pompownie oraz separator,
  • przeprowadzono pozytywne próby szczelności urządzeń,
  • rozpoczęto budowę ostatnich odcinków dróg wewnętrznych na rozdzielni.

Niebawem zakończone zostaną:

  • budowa zbiornika retencyjnego,
  • remont starego budynku potrzeb własnych R400.

W miarę postępu prac, na bieżąco będziemy Państwa informować o ich zaawansowaniu.