Przebudowa rozdzielni 400 kV i budowa pola 110 kV
w stacji 400/220/110 kV Kozienice

Aktualności

Prace budowlane na stacji

2017-08-23

Szanowni Państwo, na terenie stacji Kozienice w sierpniu zakończono budowę:

  • zbiornika retencyjnego oraz towarzyszącej mu kanalizacji deszczowej,
  • ogrodzenia zewnętrznego stacji.

Obecnie trwa montaż:

  • instalacji SOT,
  • obwodów wtórnych rozdzielni 15 kV.

Uruchomiono również układ ARST/ARNE.