Przebudowa rozdzielni 400 kV i budowa pola 110 kV
w stacji 400/220/110 kV Kozienice

Najczęściej zadawane pytania

Czy podczas realizacji tej inwestycji będą przerwy w dostawach prądu?

Podczas realizacji tego zadania nie są planowane przerwy w dostawach prądu. Pomimo dużej skali przedsięwzięcia, wszystkim regionom zaopatrywanym w energię elektryczną przesyłaną ze stacji Kozienice, zostanie zapewnione stabilne zasilanie. Prowadzone prace nie będą w żaden sposób odczuwalne dla odbiorców energii (mieszkańców, przedsiębiorstw).

Czy prace związane z przebudową stacji będą wykraczały poza jej teren?

Prace będą prowadzone wyłącznie na terenie stacji.

Czy przebudowa stacji będzie dotkliwa dla okolicznych mieszkańców?

Prace na terenie stacji mają charakter typowo budowlany. Jedyną uciążliwością może być okresowy hałas związany z użyciem ciężkiego sprzętu: koparki, wywrotki itp.

Czy stacja po rozbudowie będzie silniej oddziaływać na środowisko?

Po przeprowadzonej rozbudowie stacji, jej oddziaływanie na środowisko i okolicę pozostanie na niezmiennym, znikomym poziomie.

Czy stacja stanowi bezpośrednie zagrożenie dla ludzi?

Stacja Kozienice nie stanowi zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi i zwierząt.

Czy stacja zagraża środowisku naturalnemu?

Infrastruktura stacji elektroenergetycznej 400/220/110 kV Kozienice nie wpływa na stan środowiska naturalnego, a jej stan techniczny jest regularnie weryfikowany, zgodnie z obowiązującymi normami prawnymi oraz środowiskowymi.