Przebudowa rozdzielni 400 kV i budowa pola 110 kV
w stacji 400/220/110 kV Kozienice

Album - Stan prac na stacji - fotorelacja lipiec 2017