Przebudowa rozdzielni 400 kV i budowa pola 110 kV
w stacji 400/220/110 kV Kozienice

Album - Prace budowlane na stacji - fotorelacja sierpień 2017