Przebudowa rozdzielni 400 kV i budowa pola 110 kV
w stacji 400/220/110 kV Kozienice

Aktualności

Stan prac na stacji

2017-11-29

Szanowni Państwo, z przyjemnością informujemy, że w ostatnich tygodniach poczyniono znaczne postępy w pracach w ramach realizowanej inwestycji.

Aktualnie na stacji budowane są ostatnie odcinki dróg oraz przegrody przeciwpożarowe.

Rozpoczęła się wymiana izolatorów przepustowych autotransformatora AT2, wkrótce zostaną również uruchomione transformatory potrzeb własnych.

Stan zaawansowania prac

2017-10-27

Szanowni Państwo, miło nam poinformować, że kolejne prace związane z przebudową rozdzielni 400 kV i budową pola 110 kV w stacji 400/220/110 kV Kozienice, zostały wykonane. W październiku zakończono:

 • remont Budynku Potrzeb Własnych,
 • niwelację terenu.

Zakończone zostały również i odebrane przez Zamawiającego, prace przy rozdzielni 15 kV R1.

Stan prac na stacji

2017-09-22

Szanowni Państwo, chcielibyśmy poinformować, że na stacji Kozienice, w ramach remontu starego budynku potrzeb własnych, zakończono montaż instalacji sanitarnych i elektrycznych.

Obecnie trwają prace związane z budową odwodnienia dróg oraz przy obwodach wtórnych 15 kV.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z galerią zdjęć przedstawiających realizacje przedmiotowego zadania.

Prace budowlane na stacji

2017-08-23

Szanowni Państwo, na terenie stacji Kozienice w sierpniu zakończono budowę:

 • zbiornika retencyjnego oraz towarzyszącej mu kanalizacji deszczowej,
 • ogrodzenia zewnętrznego stacji.

Obecnie trwa montaż:

 • instalacji SOT,
 • obwodów wtórnych rozdzielni 15 kV.

Uruchomiono również układ ARST/ARNE.

Stan zaawansowania prac

2017-07-27

Szanowni Państwo, miło nam poinformować, że w ostatnim czasie w ramach realizacji przedmiotowego zadania:

 • uruchomiono dwutorową linię 400 kV Kozienice - Siedlce Ujrzanów,
 • przeprowadzono pozytywne próby napięciowe oraz obciążeniowe dwutorowej linii 400 kV,
 • zamontowano przepompownie, pompownie oraz separator,
 • przeprowadzono pozytywne próby szczelności urządzeń,
 • rozpoczęto budowę ostatnich odcinków dróg wewnętrznych na rozdzielni.

...

Realizacja prac budowlanych

2017-06-28

Szanowni Państwo, z przyjemnością informujemy, że w czerwcu przełożono na docelowe pole nowej rozdzielni i uruchomiono linię 400 kV Kozienice - Ostrowiec oraz linię 400 kV Kozienice - Miłosna oraz wyasfaltowano plac przy nowym budynku technologicznym. W zakresie prac demontażowych, usunięte zostały konstrukcje i fundamenty zamontowane dla układów przejściowych.

Stan prac na stacji

2017-05-17

Szanowni Państwo, w ciągu ostatniego miesiąca uruchomione zostały gałęzie 9 – 14 oraz przeprowadzono pozytywne próby napięciowe i obciążeniowe.

Na docelowe pola na nowej rozdzielni przełożono:

 • autotransformator AT2,
 • linię blokową LB9,
 • linię 400 kV Kozienice - Lublin.

Aktualnie trwa wyłączenie linii 400 kV Kozienice - Ostrowiec, podczas którego linia zostanie przełożona na docelowe pole nowej rozdzielni.

Kontynuowane są również prace przy budowie zbiornika retencyjnego oraz remoncie starego budynku potrzeb własnych R400.

Stan prac na stacji Kozienice

2017-04-26

Szanowni Państwo, miło nam jest poinformować, że w miesiącu kwietniu:

 • zakończono wszystkie prace montażowe i rozruchowe dla budowy III etapu R 400 kV,
 • wykonano niwelację terenu.

Obecnie trwają prace związane z asfaltowaniem dróg.

Stan prac na stacji

2017-03-27

W marcu zakończono prace związane z montażem oszynowania górnego. Obecnie trwa:

 • montaż obwodów wtórnych,
 • prace rozruchowe,
 • rozpoczęto niwelację terenu,
 • budowane są drogi wewnętrzne.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych realizacją przedmiotowego zadania do zapoznania się z galerią dokumentującą postęp prac budowlanych na stacji.

Prace budowlane na stacji

2017-02-23

Szanowni Państwo, chcielibyśmy poinformować Państwa o obecnym stopniu zaawansowania prac na stacji. Aktualnie prowadzone są prace związane z:

 • budową dróg,
 • montażem oszynowania aparatury,
 • montażem obwodów wtórnych.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych realizacją przedmiotowego zadania do zapoznania się z galerią zdjęć.