Przebudowa rozdzielni 400 kV i budowa pola 110 kV
w stacji 400/220/110 kV Kozienice

O Inwestycji

Stacja 400/220/110 kV Kozienice jest przyelektrownianą stacją transformatorowo - rozdzielczą, służącą do wyprowadzenia mocy z Elektrowni Kozienice. Obiekt 220/110 kV został wybudowany w 1972 r., a rozdzielnia 400 kV w 1978 r. Ich przebudowa ma istotne znaczenie dla zapewnienia niezawodności dostaw prądu elektrycznego dla regionu.

Realizacja zadania obejmuje m.in.:

 • wykonanie badań geotechnicznych;
 • uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji;
 • opracowanie projektu budowlanego;
 • przeprowadzenie uzgodnień formalnoprawnych;
 • notarialne ustanowienie służebności;
 • przeprowadzenie wycinki drzew;
 • uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę;
 • opracowanie projektu wykonawczego;
 • zakup i dostawę urządzeń, aparatury i materiałów, niezbędnych do przebudowy rozdzielni;
 • realizację prac budowlano-montażowych przebudowy stacji i wprowadzeń linii WN;
 • wykonanie niezbędnych prac demontażowych, montażowych i uruchomieniowych w centrach zdalnego sterowania i nadzoru;
 • uzyskanie pozwolenia na użytkowanie stacji.

Ponadto - w celu umożliwienia realizacji inwestycji - Wykonawca przebuduje kilka linii. Obejmą one tylko przęsła krańcowe istniejących linii 400 kV, a mianowicie: dwóch linii blokowych LB9 i LB10 i trzech linii wyprowadzonych w kierunku stacji: Miłosna, Ostrowiec i Lublin.

Tylko w przypadku linii w kierunku stacji Miłosna, przebudowa przęsła krańcowego związana będzie z demontażem istniejącego słupa krańcowego tej linii (nr 1) i montażem nowego, w nowym miejscu. W przypadku pozostałych czterech linii, przebudowy związane będą z zawieszeniem nowych przewodów pomiędzy istniejącymi słupami krańcowymi, a nowymi bramkami rozdzielni 400 kV.

Realizacja tej inwestycji ma na celu:

 • wzmocnienie zasilania Warszawskiego Węzła Elektroenergetycznego, poprzez umożliwienie wyprowadzenia z tej rozdzielni linii 400 kV do stacji elektroenergetycznych Siedlce Ujrzanów i Ołtarzew;
 • przyłączenie do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE) nowego bloku energetycznego nr 11, o mocy 1000 MW, budowanego w Elektrowni Kozienice;
 • umożliwienie zasilania z rozdzielni 110 kV potrzeb ogólnych nowego bloku energetycznego nr 11 Elektrowni Kozienice;
 • dostosowanie stacji do aktualnych wymagań IRiESP (Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej), Rynku Energii i standardów PSE S.A.;
 • zwiększenie niezawodności pracy stacji poprzez m.in. wymianę wyeksploatowanej aparatury oraz przebudowę systemu sterowania i nadzoru (SSiN).

Lokalizacja stacji

Stacja elektroenergetyczna 400/220/110 kV Kozienice, położona jest w gminie Kozienice, w powiecie kozienickim, w województwie mazowieckim.

Plan sieci elektroenergetycznej najwyższych napieć Plan sieci elektroenergetycznej najwyższych napieć